Цахим бизнес эрхлэгчид, энэ чиглэлээр ажиллахаар зэхэж буй эрхэм таныг урьж байна

Интернэт худалдааны конференци - Улаанбаатар 2016 арга хэмжээнд цахим бизнес эрхлэгчид, энэ чиглэлээр ажиллахаар зэхэж буй эрхэм таныг урьж байна.