Ч.Энхчулуун: Онлайн төлбөр тооцооны нэгдсэн системийг хувийн компани гаргаж ирэх ёстой