Интернэт худалдааны анхдугаар конференцийн оролцогчдын судалгааны тайлан