Оролцогчид"Интернэт худалдааны хоёрдугаар конференци - Улаанбаатар 2016"-д эрт бүртгүүлж хэмнэлт гаргаарай.

Яг одоо хөнгөлөлттэй үнээр бүртгүүлэх боломжтой.

8/15 - 8/31 хүртэл

100,000

Эртэч шувуу 

Бүртгүүлэх

9/01 - 9/30 хүртэл

130,000

1 хүн

Бүртгүүлэх

10/01 - 10/28 хүртэл

1хүн/130,000

2 хүн ба түүнээс дээш 110,000₮